Προϊόντα και Υπηρεσίες

Λόγω της συνεχούς ανανέωσης των γραμμών παραγωγής και του εξοπλισμού εξασφαλίζονται υψηλοί βαθμοί προδιαγραφών και αξιοπιστίας του τελικού προϊόντος και ένα ευρύ φάσμα επεξεργασιών φινιρίσματος.

Η εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού και των τεχνικών μας σαν ανεξάρτητο βαφείο μας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστούμε σχεδόν όλα τα είδη των νημάτων, φυσικών και τεχνητών και τις προσμίξεις των.
Το τμήμα του βαφείου και του φινιριστήριου είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαιτούμενα σύγχρονα μηχανήματα και συστήματα έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν όλες τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Το εργαστήριο προσφέρει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στους πελάτες με το ηλεκτρονικό αρχείο συνταγών, το σπεκτροφωτόμετρο, και τα εργαστηριακά δείγματα.

ΤΟ ΒΑΦΕΙΟ

 

Στο Βαφείο λειτουργούν τελευταίου τύπου μηχανές (airflows, overflows, jiggers, beams) που ελέγχονται ηλεκτρονικά ώστε να εξασφαλίζεται η επαναληψιμότητα των αποχρώσεων.

 

 

 

 

Το μέγεθος των παρτίδων μπορεί να κυμανθεί από 100-200m για δοκιμαστικές παρτίδες, έως 500-2000m ανάλογα με το βάρος του πανιού.

 

 

 

 

 

Η επιλογή των χρωμάτων βαφής (Reactive, Vat, Direct, Dispers, κ.λ.π) γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη για αντοχές στο πλύσιμο / φως κ.λ.π.

 

ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο εξοπλισμός του Φινιριστηρίου μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε τις ακόλουθες επεξεργασίες για ένα τελικό προϊόν υψηλών προδιαγραφών και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Καψάλισμα

Μερσερισμός

Σμυρίγδι

 Χνούδι

Φιξάρισμα Elastan

Επεξεργασία Sanfor

Brushing (Επεξεργασία Peach Skin)

Βαφή Batique (Spectra dyeing)

Tumbling (Επεξεργασία aero)

Επιστρώσεις πολυουρεθάνης κ.α.


Οι ράμμες είναι εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου, όπως αυτόματοι ισιωτές υφαδιού, αυτοματισμούς θερμοφιξαρίσματος, κ.λ.π.
Υπάρχει η δυνατότητα για κάθε είδους χημικοτεχνική επεξεργασία όπως π.χ. αδιαβροχία (μόνιμη ή μη), βραδύκαυστου, επεξεργασία με ρητίνες, επεξεργασία Teflon®, αντιμικροβιακή κ.λ.π.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αφού τα υφάσματα περάσουν από εργαστηριακό έλεγχο φτάνουν στο τελευταίο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου, πού είναι η οπτική επιθεώρηση μέτρο-μέτρο.
Έτσι εξασφαλίζεται η εγγυημένη ποιότητα του τελικού προϊόντος.